Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov e-shopu www.audio.sk

Spoločnosť Dagmar Kalmanová-Audio International Slovakia, so sídlomLieskovská cesta 6, 960 01 vo Zvolene IČO 33304475, zapísaná na ŽR OU vo Zvolene, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa č.ŽR: 611-6485 (ďalej len predávajúci alebo správca) podľa nariadenia európskeho parlementu a rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je povinná transparentne informovať návštevníkov stránok internetového obchodu www.audio.sk o tom, aké osobné údaje ukladáme, prechovávame a zároveň informovať o tom, za akým účelom tak robíme. Pri našej činnosti ukladáme nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko
e-mailovú adresu
telefónne číslo
adresu/sídlo

1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy ak medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde k uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6. ods. 1 písmena b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Ďalej predávajúci spracováva tieto údaje za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za účelom spracovania a vybavenia objednávky a následného výkonu zmluvy po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak to nepožaduje iný právny predpis na dlhšiu dobu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6. ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

2. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo Vám budú zaslané len obchodné správy, ktoré súvisia priamo s Vašou objednávkou a jej vybavením. Na Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo neodosielame žiadne newslettre a neposkytujeme ich tretím stranám za účelom inzercie. E-mailová adresa nie je na webe nijako viditeľná pre iných návštevníkov.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Jozef Kalman, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre potreby doručenia objednávky spracúvajú tiež spracovatelia:

ReMax courier service, spol. s.r.o, Letisko M.R.Štefánika, cargo zóna vstup č.10 823 12 Bratislava
DHL Parcel Slovensko s.r.o, Na pántoch 18 831 06 Bratislava
IN TIME s.r.o, Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji

4. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese audio@audio.sk.

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.audio.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré využíva na tieto účely:

 • Základnú funkčnosť webovej stránky internetového obchodu www.audio.sk
 • Meranie návštevnosti a vytváranie štatistík pomocou nástroja Google Analytics
 • Komunikácia cez online chat tawk.to

7. Zbieranie súborov cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie osobných údajov je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

8. Webové stránky internetového obchodu www.audio.sk je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje sťahovať súbory cookies. Takýto režim sa dá nastaviť v rámci nastavenia Vášho internetového prehliadača, alebo je možné proti sťahovaniu súborov cookies námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok internetového obchodu www.audio.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Niektoré funkcie našej webovej stránky bez súborov cookies nemusia fungovať správne. Cookies používame hlavne pre anonymné meriane návštevnosti pomocou služby Google Analytics.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

VAŠE PRÁVA SÚVICIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Zrušiť zasielanie obchodných oznámení – v prípade internetového obchodu www.audio.sk nie sú zasielané žiadne obchodné ani marketingové oznámenia. Zasielame len oznámenia ktoré súvisia priamo s Vašou objednávkou a jej vybavením oznámenia
 • Vznesenie námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • Právo na požiadanie kópie spracúvaných osobných údajov
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu údajov
 • Právo na zmazanie údajov
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo podať sťažnosť
 • Právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • Právo na podanie sťažnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov